Aktivity Knowledge Excellence Partnership

Nie je mnoho odvetví, kde sa prax a akademická sféra rešpektujú vzájomne tak, ako tomu je pri riadení znalostí. Akadémia môže poskytnúť znalostným manažérom v praxi zaujímavé poznatky vyplývajúce z veľmi širokého spektra výskumných subjektov a naopak praktici môžu poskytnúť akadémii cenné skúsenosti.

Aj preto sme sa s kolegom Romanom rozhodli, že s akadémiou chceme rozvíjať vzťahy a prihlásili sme sa na Medzinárodnú konferenciu o riadení znalostí a intelektuálnom kapitále. Nie však iba ako poslucháči, ale obaja sme sa prihlásili s jednotlivými príspevkami, aby sme v duchu partnerstva vo svete znalostného manažmentu znalosti nielen prijímali, ale dokázali našou skúsenosťou obohatiť aj druhých.

Na konferenciu sme sa prihlásili s dvomi príspevkami:
– prezentáciou o kolaboratívnej znalostnej stratégii a
– prípadovou štúdiou o budovaní ontologického systému organizácie znalostí, ku ktorej bola taktiež 20-minútová prezentácia.

Pri prezentácii stratégie sme s účastníkmi konferencie zdieľali našu zvolenú metodológiu a skúsenosti s procesom tvorby, ktoré sme získali počas celého procesu. Boli sme radi, že téma účastníkov zaujala a mali aj viacero otázok, na ktoré sme im radi zodpovedali.

Oveľa väčší úspech však zožala naša prezentácia budovania systému organizácie znalostí. A nie len tak náhodou – poskytli sme v nej cenné informácie o tom, ako v korporácii pripraviť podhubie pre state-of-the-art spôsob organizácie znalostí. Z tejto prípadovej štúdie vznikol aj článok, ktorý je uverejnený v rámci Zborníka International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management 2020, ktorý je k dispozícii na tomto linku. Ak by ste však mali záujem o tejto téme porozprávať sa osobne, neváhajte sa nám ozvať.

104 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment