Medzinárodná konferencia o knowledge managemente aj so zakladateľmi KEP!

Nie je mnoho odvetví, kde sa prax a akademická sféra rešpektujú vzájomne tak, ako tomu je pri riadení znalostí. Akadémia môže poskytnúť znalostným manažérom v praxi zaujímavé poznatky vyplývajúce z veľmi širokého spektra výskumných subjektov a naopak praktici môžu poskytnúť akadémii cenné skúsenosti. Aj preto sme sa s kolegom Romanom rozhodli, že s akadémiou chceme…